Elementor #1175

Elementor #1175

Preventiebeleid ‘Veilig sportklimaat korfbalvereniging Trekvogels

Korfbalvereniging Trekvogels voert een preventief beleid om een veilig sportklimaat voor

(jonge) sporters te borgen. De maatregelen zijn gericht op vrijwilligers van 18 jaar en ouder in

de rol van trainer, coach en begeleider. Het beleid rust op vier pijlers.

1. Aannamebeleid

 Kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers.

 Bij trainers/coaches afkomstig van andere vereniging: checken referenties indien

bekend.

 Vrijwilliger levert een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) aan (zie 2).

 Vrijwilliger onderschrijft de gedragscode gedrag (zie 3).

 Vrijwilliger is/wordt lid van het KNKV en valt daarmee onder het tuchtrecht van de

bond (kan dit niet, dan ondertekent de vrijwilliger een Verklaring onderwerping

tuchtrecht).


2. Verklaring omtrent gedrag

 Trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers vragen via de vereniging een

Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan.

 Pas als de trainer, coach, begeleider en vrijwilliger de VOG overlegt aan de club,

start deze met zijn of haar activiteiten.

 De vrijwilliger overlegt(aanvraag via Trekvogels) elke twee jaar een actuele VOG.


3. Gedragscode

 De vereniging beschikt over een gedragscode ter preventie van ongewenst

gedrag.

 Trainers, coaches en begeleiders ontvangen de gedragscode (zie gedragscode).

 Met het inleveren van de VOG onderschrijven zij de gedragscode.

 De gedragscode staat gepubliceerd op de website van de vereniging.


4. Vertrouwenscontactpersoon

 De vertrouwenscontactpersoon (VP) staat met contactgegevens op de website

van de vereniging.

 De VP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen (van speler tot vrijwilliger tot

toeschouwer) die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een

vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.

 De VP luistert, denkt mee en kent het sport netwerk.

 De VP is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging bij

incidenten.

Bestuur Trekvogels

Meer informatie en bronnen

www.nocnsf.nl

www.gratisvog.nl

www.centrumveiligesport.nl

www.rotterdamsportsupport.nl