Alcoholbeleid

Alcoholbeleid

ALCOHOLBELEID

Aanleiding De huidige wetgeving (januari 2014) bepaalt dat aan jongeren onder 18 jaar geen alcohol mag worden verkocht en dat jongeren tot hun 18e in het openbaar toegankelijke gelegenheden geen alcohol bij zich mogen hebben. Regelmatig (teveel) alcohol gebruiken is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Hieronder valt ook een sportcomplex als Trekvogels en daarom is het van belang om actueel alcoholbeleid te hebben als vereniging.

Doel Trekvogels wil zich houden aan de landelijke wetgeving en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke noodzaak om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar tegen te gaan.

Beleidsregels De landelijke wetgeving is altijd leidend. Ons eigen verenigingsbeleid kan uitsluitend bovenop deze landelijke wetgeving worden vastgesteld.

Huis- en gedragsregels Alcohol Wij hanteren de volgende 10 regels:

 1. Het drinken van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan – NIX18. Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven.
 2. Het barpersoneel vraagt aan personen jonger dan 25 jaar om hun legitimatiebewijs om vast te stellen of die persoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Deze regel geldt niet indien het horeca personeel uit eigen wetenschap bekend is met de persoon die een alcoholhoudende consumptie verkoopt als lid van de vereniging en het feit dat die persoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 3. Op wedstrijddagen van de jeugd wordt niet eerder dan vanaf 12.00 uur alcohol geschonken.
 4. Het is niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen naar ons complex.
 5. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders;
  • trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeurs bij het vervoer van spelers.
 6. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondje van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan. 8. Om alcoholmatiging na te streven wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 8. Het kantine personeel wordt altijd met respect behandeld.
 9. Het kantinepersoneel kan aan een ieder weigeren alcoholische consumpties te verstrekken.
 10. Spreek elkaar erop aan indien bovenstaande regels niet worden nageleefd.
 11. De tijden waarop alcohol geschonken zijn conform de drank- en horecavergunning en staan duidelijk vermeld in de kantine

Wij zijn samen verantwoordelijk voor wat er in de club gebeurt!