Preventiebeleid

Preventiebeleid

Trekvogels vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en hun trainers, coaches,  begeleiders en vrijwilligers belangrijk.
Daarom hebben wij een preventiebeleid, een gedragscode  opgesteld voor iedereen van 18 jaar en ouder die werken met jeugd en met sporters.

De code is gebaseerd op gedragsregels van NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport. Bij alle activiteiten die de vrijwilligers uitvoeren, vormen deze gedragsregels het uitgangspunt

Lees hier het preventiebeleid 

Lees hier de gedragscode